Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Sunday, 1 May 2016

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Ebrill 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) http://www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Rhoi+Cofnodion/Derbyniadau+Diweddar/. Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd yn www.coflein.gov.uk

Fel rhan o’n paratoadau ar gyfer symud i swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru bydd ein llyfrgell, ystafell chwilio a gwasanaeth ymholiadau yn cael eu hatal dros dro o 4 Ebrill 2016. Mae’n debyg y bydd hyn yn para am dri mis.

Yn ystod y cyfnod hwn ni fyddwn yn gallu derbyn ymwelwyr nac ateb ymholiadau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster y gall hyn ei achosi.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n llyfrgell ac ystafell ddarllen newydd yn yr haf.

A fyddech cystal ag anfon y neges hon ymlaen i unrhyw un y gall y wybodaeth hon fod o fudd iddynt.

I gael y newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf ewch i’n blog,Newyddion Treftadaeth Cymru, i'n tudalen Facebook neu dilynwch ni ar Twitter @RCAHMWales ac @RC_Archive,@RC_Survey ac@RC_Online.

Ebrill 2016


Archif

A.J. Parkinson Collection: Cat. Ref. AJPC/02/15-28
Lecture notes relating to Castlemartin Village, Pembrokeshire; and several thematic strands
Covering dates: 1979-1995

Cadw Registered Files Collection: Cat. Ref. CRF/1
Administrative documents and files relating to Cadw Registered Files Collection, comprising docket books; details of 'Rents Payable'; and Index to subject files and dockets recording closed, cancelled and dead files.

Investigators' Digital Photography: Cat. Ref. DS2016_036-038
Digital images relating to:
  • Marconi Bungalows, Tywyn 
  • Marconi Long Wave Receiving Station, Tywyn 
  • Wynnstay Arms Hotel, Machynlleth 
  • Brickfield Terrace, Brickfield Street, Machynlleth 
  • Former tollhouse (Lledfair Tollhouse), Heol Pentrerhedyn, Machynlleth 
  • Y Plas West Lodge, Machynlleth 
Covering dates: 2014-2015

Rex Wailes Collection: Cat. Ref. RWC
Collection of notes and images relating mainly to wind and water mills in Wales, produced or collated by Rex Wailes.
Covering dates: 1798-1982

Unpublished Dissertations: Cat. Ref. UD09/06
Unpublished B.A. dissertation for the Department of Archaeology, Southampton University, entitled ‘The Chambered Tombs of the Preseli Mountains, Dyfed: a reassessment of their settings in the prehistoric landscape’; produced by Toby Driver, 1993.

Welsh Mills Society Papers Collection: Cat. Ref. WMSPC
Miscellaneous papers, minutes and correspondence produced or collated by the Welsh Mills Society, formerly the Welsh Mills Group.
Covering dates: 1990-2014

Llyfrau

Alexander, John. Undated. Part II. The Roman Settlement and Town. Draft of report published as, 'Roman Cambridge excavations 1954-1980', in PCAS (Proceedings of the Cambridgeshire Archaeological Society) 87 (1999).

Banham, Debby and Faith, Rosamond. 2014. Medieval history and archaeology. Oxford University Press.

Barnes, Gerry and Williamson, Tom. 2015. Rethinking ancient woodland: the archaeology and history of woods in Norfolk. Studies in regional and local history; volume 13. Hatfield, University of Hertfordshire Press.

Bayer, Patricia. 1992. Art Deco architecture: design, decoration and detail from the twenties and thirties. London, Thames & Hudson.

Bentley, Richard and Hartley, Claire. 2012. St. Helen's, 'an atmosphere of its own': a collection of cricketing extracts celebrating Glamorgan's St. Helen's ground, Swansea, and marking the fortieth anniversary of the St. Helen's Balconiers. Swansea, St. Helen's Balconiers.

Cadw. 2016. Llangollen: understanding urban character. Cardiff, Cadw.

Cadw. 2016. Llangollen: deall nodweddion trefol. Cardiff, Cadw.

Charles Close Society and Oliver, Richard. 2016. Ordnance Survey seventh edition one-inch map of Great Britain: Hereford: sheet 142 (1949). London, Charles Close Society.

Childs, Jeff et al. 2013. Around Pontardawe: the third selection. Stroud, The History Press.

Cornish, Graham P. 2015. Copyright: interpreting the law for libraries, archives and information services, 6th edition. London, Facet Publishing.

Evans, R Paul and Hughes, Colin P. F. 2014. Changes in crime and punishment in Wales and England: c. 1530 to the present day. Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth.

Yr Eglwys Fethodistaidd (The Methodist Church). 2000. Llawlyfr a chyfeiriadur (Handbook and Directory ) Talaith Cymru 30 (the Cymru District) 2000-2001. Yr Eglwys Fethodistaidd (The Methodist Church).

Farley, Julia ; and Hunter, Fraser (eds). 2015. Celts: art and identity. London, British Museum Press.

Hall, David. 2014. The open fields of England. Oxford, University Press.

Hammond, Peter. 1960. Liturgy and Architecture. Uncorrected proof. London, Barrie and Rockliff.

Hurley, Richard. 2001. Irish church architecture in the era of Vatican II. Dublin, Dominican Publications.

Jones, Alan Vernon. 2010. Chapels of the Cynon Valley / Capeli Cwm Cynon. Aberdare. Cynon Valley History Society.

Jones, Gwilyn Peredur. 1933. The extent of Chirkland (1391-1393). London, University Press of Liverpool.

Lee, D., Beasant, M. and Williams, M. (eds). 1995. Llandaff diocesan directory: 1995. Llandaff Diocesan Board of Finance.

Lillie, Malcolm. 2015. Hunters, fishers and foragers in Wales: towards a social narrative of Mesolithic lifeways. Oxford, Oxbow.

Little, Bryan. 1966. Catholic churches since 1623: a study of Roman Catholic churches in England and Wales from penal times to the present decade. London, Robert Hale.

Lord, Peter. 2016. The tradition: a new history of Welsh art, 1400-1990. Cardigan, Parthian.

Maginnis, Charles D. 2015. Catholic Church Architecture. ReInk Books.

Nash, George (ed.). 2015. An anatomy of a priory church: the archaeology, history and conservation of St Mary's Priory Church, Abergavenny. Oxford, Archaeopress.

National Museums & Galleries of Wales. 2005. The National Waterfront Museum: the story of Wales's industry and innovation. Cardiff, National Museum of Wales

Newman, P. (ed.). 2016. The archaeology of mining and quarrying in England: a research framework for the archaeology of the extractive industries in England. Resource assessment and research agenda. Matlock, Bath, NAMHO.

Oosthuizen, Susan. 2013. Tradition and transformation in Anglo-Saxon England: archaeology, common rights and landscape. London, Bloomsbury Academic.

Passmore, Sue. 2010. Llanllwchaearn: a parish history. Guilford, Grosvenor House.

Pretty, David A. 2005. Anglesey: the concise history. Cardiff, University of Wales Press.

Rees, Richard, R. 2015. Everybody can have their own bathwater: the astonishing story of London’s bid to capture a Welsh river. Mister Chance Ventures.

Rodd, Francis James Rennell. 1958. Valley on the March: a history of a group of manors on the Herefordshire March of Wales. Oxford University Press.

Scholfield, Sharon. 2012. Dolgellau 'Jewel on the Wnion’: cycling in and around Dolgellau. Sharon Scholfield.

Shoesmith, Ron (ed.). 2014. Goodrich Castle: its history & buildings. Woonton Almely, Logaston.

Sibbesson, E., Jervis, B. and Coxon, S. (eds). 2016. Insight from innovation: new light on archaeological ceramics. Papers presented in honour of Professor David Peacock's contributions to archaeological ceramic studies. St Andrews, Highfield Press.

Stobart, Jon and Hann, Andrew (eds). 2016. The country house: material culture and consumption. Swindon, English Heritage.

Undeb Bedyddwyr Cymru. 1994. Undeb Bedyddwyr Cymru. Bethania, Aberteifi 11-15 Medi 1994. Thema : cyfoeth y cyfnodau. Undeb Bedyddwyr Cymru.

Undeb Bedyddwyr Cymru. 2006. Undeb Bedyddwyr Cymru, Aberteifi a'r Clych : gorffennaf 16-19, 2006. Thema : dyrchafu Iesu. Undeb Bedyddwyr Cymru

Williamson, Tom. 2013. Environment, society and landscape in early medieval England: time and topography. Woodbridge, The Boydell Press.

Williamson, T., Liddiard, R. and Partida, T. 2013. Champion: the making and unmaking of the English midland landscape. Liverpool University Press

Wood, Andy. 2015. Abandoned & vanished canals of Ireland, Scotland and Wales. Stroud, Amberley.

Yorke, Trevor. 2015. Victorian railway stations. Newbury, Countryside Books.

Cyfnodolion

Antiquity vol. 90 no. 349 (February 2016)

British Archaeology no. 148 (May-June 2016)

Capel no. 67 (Spring 2016)

Carmarthenshire Antiquary vol. 51 (2015)

Melin vol. 30 (2014)

Morgannwg vol. 59 (2015)

Pembrokeshire Life, April 2016

Railway and Canal Historical Society Bulletin no. 461 (May-June 2016)

Sheetlines no. 105 (April 2016)

Welsh Mines Society Newsletter no. 74 (Spring 2016)


Ffarwel Plas Crug

Cysylltwch â ni

Fel rhan o’n paratoadau ar gyfer symud i swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru fe fydd ein llyfrgell, ystafell chwilio a gwasanaeth ymholiadau yn cael eu hatal dros dro o 4 Ebrill 2016. I gael mwy o fanylion, cliciwch yma.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:
Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Adeilad y Goron, Plas Crug
Aberystwyth
Ceredigion SY23 1NJ

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.wales@cbhc.gov.uk
Gwefan: www.cbhc.gov.uk
Blog: http://newyddiontreftadaethcymru.blogspot.co.uk


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 28 April 2016

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Ddi-dâl 2016

Mae 2590 o gofebion rhyfel wedi’u cofnodi yng Nghymru, yn amrywio o gofgolofnau ar eu traed eu hun a champweithiau cerfluniol i lechi syml mewn capeli, eglwysi, ysgolion, swyddfeydd post a banciau. Gyda’i gilydd, y rhain yw’r grŵp mwyaf o lawer o gofebion cyhoeddus yng Nghymru, a cheir enghreifftiau ym mron pob cymuned. Er bod enghreifftiau o ryfeloedd cynharach, yn enwedig Rhyfel De Affrica (1899-1902), gosodwyd y mwyafrif o’r cofebion yn y 1920au a thalwyd amdanynt drwy gyfraniadau gan bobl leol fel rheol. Mae’r ComisiwnBrenhinol wedi tynnu lluniau o gyfran dda o’r rhain ar gyfer Coflein, ein cronfa ddata ar-lein ac ar gyfer llawlyfr “Gofalu am Gofebion Rhyfel yng Nghymru” 2014.

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw (Llywodraeth Cymru) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer Prosiect Cofebion Rhyfel Powys 2014-2018: Arwydd o Barch. Pwrpas y prosiect hwn yw coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ac fel rhan o’r prosiect mae cystadleuaeth ffotograffiaeth yn cael ei chynnal i gofnodi’r cofebion rhyfel. Fel yr eglura Nathan Davies, Swyddog Prosiect Cofebion Rhyfel Powys, “Rydym yn gwybod am tua 300 o gofebion rhyfel ym Mhowys, yn amrywio o groesau cerrig i ffenestri lliw, o blaciau i gerfluniau. Ond mae’n debygol fod yna lawer mwy na hyn. Un o nodau’r prosiect yw canfod, cofnodi a chatalogio’r holl gofebion Rhyfel Byd Cyntaf yn y sir. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod o hyd i gofeb ryfel, cymryd ffotograff ohoni, llenwi'r ffurflen gais a’i e-bostio atom. Dyna'r cyfan! Byddwch yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn cael cyfle i ennill cyfran o'r wobr ariannol o £200.”

Cystadleuaeth ddi-dâl yw hon, ac mae dau gategori o gystadleuwyr: pobl ifanc ac oedolion. Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw Dydd Gwener, 10 Mehefin, 2016. I gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalen y prosiect ar y wefan www.growinpowys.co.uk/2091/competitions neu cysylltwch â Nathan Davies:

E-bost: warmemorials@powys.gov.uk
Ffôn: 01597 827 597
Gwefan: www.growinpowys.co.uk
Cyngor Sir Powys, Y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys. LD1 6AA

Y beirniaid yw Iain Wright, cyn ffotograffydd y Comisiwn Brenhinol, a chynrychiolwyr o’r Eglwys yng Nghymru a’r Lleng Brydeinig Frenhinol.

Cofeb ryfel Llanfair ym Muallt NPRN: 419416, DS2013_438_003
Cafodd y gofeb hon ei chodi ar safle amlwg yn y fynedfa i’r Groe, ac mae’n ymgorffori ffigurau sy’n cynrychioli’r fyddin, y llynges, y llu awyr a’r llynges fasnachol.

Cofeb ryfel sir Drefaldwyn NPRN: 32916, DS2013_514_002
Mae gan Gofeb Ryfel y Sir, ar gopa Town Hill, Trefaldwyn, le amlwg yn y dirwedd a gellir ei gweld o filltiroedd i ffwrdd.

Tŵr cloc cofeb ryfel Rhaeadr NPRN: 32982, DS2013_440_003
Mae’r eiconograffi gwladgarol ar Dŵr Cloc Cofeb Ryfel Rhaeadr yn dangos draig y Cymry yn trechu eryr ymerodrol yr Almaen.

Gwn Twyn-y-garth NPRN: 437, DS2013_515_001
Mae un o gofebion rhyfel mwyaf atgofus Cymru i’w gweld ar fryn Twyn-y-garth. Howitser Almaenig o’r Rhyfel Byd Cyntaf ydyw, sef ‘leichte Feldhaubitzer105 mm’. Cafodd y gwn ei lwyr adfer yn 2001 i goffáu’r mileniwm.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 27 April 2016

The Archaeology of the Skerries (Ynysoedd y Moelrhoniaid), north Wales

On 19 April, Royal Commission Investigator Dr Toby Driver accompanied an RSPB monitoring visit out to the Skerries, a small group of rocky islets off north-west Anglesey. Archaeological aerial reconnaissance had identified unrecorded earthworks surviving on the southern side of the islet. The trip was also a long overdue chance to examine the wider archaeology and built heritage of this remote islet which has seen few archaeological visitors since Douglas Hague’s trips in the early 1980s, culminating in his 1994 Royal Commission book ‘Lighthouses of Wales’.

The Skerries is dominated by its fine lighthouse, built on an outcrop at the highest point. A light was first established here after 1716, built by William Trench as a personal venture. After several different phases of work the lighthouse achieved its present appearance under Trinity House and consultant engineer James Walker, who rebuilt it in 1851. The light towers 36m above high water, and the residential block presently accommodates RSPB staff during the nesting season among a noisy colony of Artic Terns. Luckily the lighthouse was open for maintenance by Trinity House staff during the visit, allowing new photography of its interior and lantern room.

The group of buildings around the lighthouse includes the oldest separate keepers’ dwelling in the British Isles, an early eighteenth-century crow-stepped gabled cottage, and a tiny stone well-head building, both now listed. Both buildings were recorded with 360 degree photography, allowing for future 3D modelling using digital photogrammetry.

During the brief two-hour visit there was time to reconnoitre the wider islet. From the lighthouse, this is reached via a tiny cobbled footbridge across a deep chasm. Further on are the ruins of the ‘Buoy-keepers’ cottage’, a small stone shelter recorded by Hague in 1971. This sits at one end of a larger earthwork building platform identified from aerial photographs. This larger platform may be far earlier than the stone ruin, and could perhaps date to the Middle Ages when the Skerries belonged to the monks of Bangor as one of their principal fisheries. Alongside the platform stands a small stone mooring post above the beach. The vegetation across the main part of the islet is a perforated grass sward covered in rabbit holes, re-used by nesting Puffins in the spring and summer months. Other features noted during the visit included stone navigational beacons, and channels cut between freshwater pools presumably to conserve scarce drinking water in times past.

The Skerries Lighthouse seen from the boat as one approaches the landing stage. The roof of the gabled keepers’ cottage can be seen below.

The tiny gabled lighthouse keepers’ cottage, the oldest separate dwelling of its type in the British Isles.

The attractive footbridge over the chasm which separates the lighthouse from the main part of the islet.

Remains of the ‘Buoy-keepers’ cottage’, a small ruin recorded by Douglas Hague in 1971. It lies at one end of an earlier earthwork platform. Scale 1m.

Looking back towards the lighthouse from the pair of navigational markers built on Toucan rock, named on early Ordnance Survey County Series mapping. Scale 1m.


Gan Toby Driver: Aerial Investigator


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 13 April 2016

Y Daith Gerdded Fawr Gymreig – Comin Gelligaer: Trysordy Archaeolegol 14 Mai, 11am–3pm

Comin Gelligaer yw un o’r tirweddau archaeolegol mwyaf hynod yng Nghymru a rhoddir sylw iddo yn Archaeoleg Ucheldir Gwent/Archaeology of the Gwent Uplands gan Frank Olding, cyfrol ddwyieithog o eiddo’r Comisiwn Brenhinol a gyhoeddir eleni. Ar Ddydd Sadwrn, 14 Mai, bydd David Leighton, uwch archaeolegydd y Comisiwn, yn arwain taith dywys addysgiadol a diddorol drwy’r rhostir llwm ond prydferth hwn. Fel rhan o Daith Gerdded Fawr Gymreig Ramblers Cymru, a gynhelir bob blwyddyn drwy gydol mis Mai, bydd cerddwyr yn gallu mynd ar daith bum milltir o hyd i weld safleoedd sy’n dyddio o’r cyfnod cynhanesyddol hyd at yr Oesoedd Canol. Taith gerdded weddol hawdd yw hon a dylai gymryd tua phedair awr i’w chwblhau, gan gynnwys seibiant ar gyfer cinio. Mae’r comin yn ficrocosm o archaeoleg cymoedd de Cymru cyn y Chwyldro Diwydiannol.

Ar hyd y ffordd, un o’r safleoedd mwyaf diddorol a welwch fydd y Garreg Arysgrifedig Gristnogol Gynnar ar Gefn Gelligaer sy’n fwy na 2.5m o hyd. Ar un adeg yr oedd arysgrif ger gwaelod wyneb gogleddol y garreg a oedd yn darllen NEFROIHI - “carreg Nía-Froích” - a oedd, o bosibl, yn coffáu rhyfelwr o Wyddel, ac sy’n dyddio’n ôl i ddiwedd y chweched neu ddechrau’r seithfed ganrif. Y cyntaf i wneud cofnod o’r garreg hon oedd Edward Lhuyd ym 1693, ond ni ellir gweld yr arysgrif bellach. Byddwn wedyn yn symud ymlaen i weld yr anheddiad canoloesol a elwir yn Ddinas Noddfa. Cafodd y safle hwn ei gloddio yn y 1930au dan oruchwyliaeth y Foneddiges Aileen Fox. Byddwn hefyd yn ymweld â nifer o garneddau cylchog o’r Oes Efydd, gan gynnwys carnedd gylchog ysblennydd Carn y Bugail sy’n mesur 19.5m (o’r dwyrain i’r gorllewin) wrth 15.8m. Mae wedi’i gosod o fewn ymylfaen o slabiau enfawr sy’n gogwyddo tuag allan ac mae piler triongli Arolwg Ordnans wedi’i godi arni. Yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg cafodd “esgyrn ac yrnau” a thair cistfaen gyfochrog eu darganfod yma.

Yng nghwmni staff eraill y Comisiwn Brenhinol, gan gynnwys Richard Suggett, ein hanesydd pensaernïol, bydd David Leighton yn cynnig ei arbenigedd hanesyddol ar hyd y ffordd ac yn rhannu’r cyfoeth o wybodaeth a gasglodd yn ystod y blynyddoedd lawer a dreuliodd fel cydlynydd prosiect llwyddiannus y Comisiwn ar uwchdiroedd Cymru. Mae’r daith yn argoeli bod yn brofiad difyr iawn i gerddwyr o bob oed ac yn gyfle prin i ddarganfod mwy am yr hanes sydd o’n cwmpas ymhob man!

Y man cyfarfod ar gyfer y daith yw maes parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Cwm Darran: NGR SO11360345.

Bydd llawer o’r safleoedd a welir ar y daith yn cael sylw yn Archaeoleg Ucheldir Gwent/Archaeology of the Gwent Uplands gan Frank Olding, cyfrol ddwyieithog a gyhoeddir gan y Comisiwn Brenhinol. Caiff ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni ar Ddydd Iau, 4 Awst, yn y Babell Lle Hanes am 2pm.

Mae ychydig o leoedd ar y daith yn dal ar gael. I gael manylion pellach ac i gadw’ch lle cysylltwch â nicola.roberts@cbhc.gov.uk.
.
Golwg o Garreg Arysgrifedig Cefn Gelligaer o’r de-ddwyrain
NPRN: 305944, DS2015_143_001
Awyrlun yn dangos llwyfan tŷ canoloesol ar Gomin Gelligaer
NPRN: 15319, DD2015_009_132
Carn y Bugail: Maen capan
NPRN: 301283, DS2016_005_003


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 6 April 2016

Latest News from the Skomer Island Project - The 2016 Fieldwork Season

Last week, the Skomer Island Project team returned to Skomer to undertake the latest phase of archaeological research on the Island. This year archaeologists Louise Barker and Toby Driver (RCAHMW), Bob Johnston (University of Sheffield) and Oliver Davis (Cardiff University) were delighted to be joined by geographer and environmental scientist Sarah Davies of Aberystwyth University.

Skomer Island, Pembrokeshire is famed for its wildlife and for the survival of its ancient field systems which are amongst the best preserved anywhere in Britain. (© Crown Copyright: RCAHMW, AP_2010_3294)
The aims of this year’s work were twofold; to excavate one of the Island’s main archaeological features, a prehistoric field boundary and the continuation of geophysical survey within the improved fields surrounding the old farm in the centre of the Island.

Despite Storm Katie cutting short our planned four days of fieldwork, we managed to achieve our goals in the two sunny and still days we had and were also lucky enough to witness the return of the puffins.


Archaeological fieldwork involves lots of kit. Getting onto Skomer is always an energetic start to the field season. (© Crown Copyright: RCAHMW)

The site of the excavation. (© Crown Copyright: RCAHMW)
The focus of our small evaluation trench was a substantial lynchet, part of the Northern Field Systems on the Island. A lynchet is a bank of earth that builds up on the downslope of a field ploughed over a period of time and the resulting earth or plough soil is important for helping us reconstruct the environmental history of the Island, identify what was being cultivated and possibly at what date. Therefore, the principal focus of the excavation was to recover samples of the soils within the lynchet which will now be carefully analysed over the coming months.
Excavation in progress. A large number of stones, the result of field clearance, were encountered. (© Crown Copyright: RCAHMW)

Preliminary results from the geophysical survey also look positive. Within the improved fields surrounding the farm in the centre of the Island, there is little evidence for surviving archaeology; however geophysics undertaken in 2012 did reveal sub-surface archaeological features and we wanted to see if this was the case elsewhere. This was indeed the case, and in the area surveyed directly to the west of the farm, the gradiometer detected a linear feature, perhaps a ditch cut by later cultivation ridges.
Geophysical survey in progress with some promising preliminary results (© Crown Copyright: RCAHMW)


As ever the Skomer Island Project team would like to thank the Wildlife Trust of South and West Wales and the Skomer Wardens for their continued support and help with our work on the Island.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

LinkWithin