Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Friday, 17 April 2015

Darganfyddwch Darddiad Afon Wysg ar Daith Gerdded Fawr Gymreig y Comisiwn Brenhinol, 9 Mai 2015

Cymylau isel yn y mynyddoedd lle mae tarddiad Afon Wysg.
Yn dilyn llwyddiant taith gerdded y llynedd o Fan Llia i Fan Dringarth a arweiniwyd gan y Comisiwn Brenhinol fel rhan o Daith Gerdded Fawr Gymreig Cerddwyr Cymru, a gynhelir bob blwyddyn drwy gydol mis Mai, mae taith gyffrous arall wedi’i threfnu ar gyfer eleni mewn partneriaeth â Cadw a Cherddwyr Cymru. Ar Ddydd Sadwrn, 9 Mai bydd ein huwch archaeolegydd David Leighton yn arwain taith gerdded ddiddorol a difyr ar hyd rhannau uchaf Afon Wysg mor bell â’i tharddiad (o dan glogwyni Fan Brycheiniog a Bannau Sir Gaer), ac ochr ddwyreiniol bellaf y Mynydd Du. Bydd y daith gerdded gylchol hon, 11 km o hyd, yn cychwyn o’r ardal parcio a phicnic ym Mhont ar Wysg yn SN82002715. Yna byddwn yn dringo’n araf i 2000 o droedfeddi uwchlaw lefel y môr ac yn gweld amrywiaeth o safleoedd o’r cyfnodau cynhanesyddol, Rhufeinig, canoloesol a diweddarach. Ar hyd y daith fe welwn olygfeydd syfrdanol o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, carneddau claddu o’r Oes Efydd, olion gwersyll cyrch Rhufeinig a hyd yn oed gorlan ddefaid fawr o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg gyda’i hadrannau niferus. Yng nghwmni staff eraill y Comisiwn Brenhinol, gan gynnwys yr hanesydd pensaernïol Richard Suggett, bydd David Leighton yn cynnig ei arbenigedd hanesyddol ar hyd y ffordd, gan rannu’r cyfoeth o wybodaeth sydd ganddo am ardaloedd uwchdirol ar ôl treulio blynyddoedd lawer yn cydlynu Prosiect Uwchdiroedd llwyddiannus y Comisiwn Brenhinol. Mae’n argoeli bod yn ddiwrnod gwych allan i gerddwyr brwd o bob oedran a chyfle prin i ddarganfod mwy am yr hanes sydd o’n cwmpas ym mhob man!

Mae lleoedd ar gyfer y daith yn dal ar gael, er nad oes llawer ar ôl. I gael manylion pellach ac i drefnu’ch lle cysylltwch â nicola.roberts@cbhc.gov.uk.

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Cerddwyr yn 80 oed, bydd y Daith Gerdded Fawr Gymreig eleni yn fwy nag erioed! I gael mwy o fanylion, ewch i’w gwefan yn http://www.ramblers.org.uk/go-walking/big-welsh-walk.aspx.

I weld rhestr o’r teithiau cerdded treftadaeth sy’n cael eu trefnu gan Cadw, ewch i’r dudalen ddigwyddiadau ar eu gwefan: http://cadw.wales.gov.uk/events/?lang=en.

Merlod a chylch meini yn Nyffryn Wysg uchaf: un o’r safleoedd ar y daith.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 8 April 2015

Two Unique Anglesey Anniversaries

2015 marks a unique event for a celebrated village on Anglesey – a centenary and a bi-centenary.

On the 16 September 1915, the first meeting of the Women’s Institute in Britain took place in an unassuming building in Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (or Llanfair PG). The movement was formed in Canada in 1897. Their aim was to revitalise rural communities and encourage the local country-women to help increase supplies of domestic food supplies during the Great War. The original meeting hall still stands, beside the old A5 trunk road through the village.
There are over 200,000 members of the WI in the UK, and the movement has evolved to become the largest women’s voluntary organisation in the country.
For the second anniversary, you only have to travel a short distance to the east of the hall, to Craig y Dinas, and the striking column that was erected in 1817 as a tribute and to Henry William Paget, the first Marquis of Anglesey. The title was awarded to him in July 1815 - in recognition of his bravery and leadership at the Battle of Waterloo, where the French army, commanded by Napoleon, was defeated by the Anglo-allied army, commanded by the Duke of Wellington and the Prussian army, led by Gebhard von Blucher, on the 18 June 1815.

Paget was the cavalry commander on that day. He and Wellington were on their horses and observing the scene before them. Grape shot from one of the very last French cannon volleys of the battle hit Paget’s right knee. He looked down and said “By God, sir, I’ve lost my leg!” Wellington instantly replied “By God, sir, so you have!”

The bronze statue was a later addition to the column. It was placed there in 1860 after Paget died, at a grand old age of 85.

By Medwyn Parry


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 1 April 2015

AR GAEL NAWR! Cyhoeddiad Newydd gan y Comisiwn Brenhinol: ‘Llechi Cymru - Archaeoleg a Hanes’ gan David Gwyn


Ar un adeg, arferid gweld llechi o chwareli yng Nghymru ar doeau ledled y byd. Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd cynifer â thraean o’r holl lechi to a gynhyrchid ledled y byd yn dod o Gymru, gan gystadlu â chwareli yn Ffrainc a’r Unol Daleithiau. Mae’r llyfr hwn yn olrhain y diwydiant o’i fan cychwyn yng nghyfnod y Rhufeiniaid, ei ddatblygiad canoloesol araf ac yna ei ehangiad enfawr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg – yn ogystal â thrwy ei ddirywiad araf yn yr ugeinfed ganrif.

Llun o Chwarel Dinorwig o’r gorllewin, ar draws Llyn Peris (AP_2010_2454, NPRN 40538)

Mae awdur y llyfr, David Gwyn, yn creu darlun cynhwysfawr o’r diwydiant arbennig hwn ar sail astudiaeth fanwl o archaeoleg ddiwydiannol helaeth y chwareli eu hunain a thystiolaeth hanesyddol y tirweddau syfrdanol y maent wedi’u lleoli ynddynt, yn ogystal â chofnodion cyfreithiol a chofnodion cwmni, llyfrau porthladd, papurau newydd lleol a chenedlaethol, cylchgronau masnach, casgliadau o baentiadau a ffotograffau, a hanesion plwyf.

Yr injan drawst Gernywaidd yn Chwarel Dorothea, Nantlle, a adeiladwyd yn 1904-06 (DI2013_0723, NPRN 26409)

Neilltuir rhai penodau i’r chwareli eu hunain a’r dulliau a ddefnyddid i gloddio’r llechfaen a’i brosesu. Mae penodau eraill yn rhoi sylw i’r dystiolaeth am y technolegau a’i gwnaeth hi’n bosibl i greu’r chwareli – y systemau pwmpio a phŵer, y systemau cludiant mewnol a thros y tir, a’r llongau hwylio a allforiai’r llechi gorffenedig i bedwar ban byd.

Melin ‘Australia’, 1924, yn Chwarel Dinorwig a’i rhes o fyrddau llifio (DS2013_509_005, NPRN 419478)

Mae’n edrych hefyd ar yr aneddiadau a’r cymunedau nodedig a grëwyd gan y chwarelwyr a’u teuluoedd, mewn trefi fel Bethesda a Blaenau Ffestiniog, a phentrefi fel Deiniolen, Tal-y-sarn ac Abergynolwyn.

Chwareli Ffestiniog a Blaenau Ffestiniog, dinas y chwarelwyr (AP_2011_3093, NPRN 305760)

Llyfr fformat mawr gyda 291 o dudalennau yw Llechi Cymru. Archaeoleg a Hanes. Ceir ynddo 243 o luniau o ansawdd uchel a’r pris yw £45.


Llechi Cymru - Archaeoleg a Hanes
I gael manylion pellach ac i archebu copi, cysylltwch â’r Comisiwn Brenhinol ar 01970 621200, chc.cymru@cbhc.gov.uk


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Tuesday, 31 March 2015

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Mawrth 2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) http://www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Rhoi+Cofnodion/Derbyniadau+Diweddar/. Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgell ac erthyglau o gylchgronau yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Gellir gweld y deunydd archifol ar Coflein hefyd ynwww.coflein.gov.uk

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar yr adegau canlynol:
Dydd Llun – Dydd Gwener 09.30 – 16.00, Dydd Mercher 10.30 – 16.30.
Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad.

Mawrth 2015


Archif

Gerallt Nash Welsh Mills Collection
 • Collection of material relating to mills in Wales, including correspondence, newspaper cuttings, reports, drawings and photos, collated or produced by Gerallt D. Nash in the course of his research and his involvement with the Welsh Mills Society: C602666 

Cwmystwyth Mines Complex Collection
 • Collection of records comprising original and copied drawings and maps compiled during research and survey relating to the Cwmystwyth Mines complex: C603398 

D.B. Hague Collection
 • Set of mainly site-specific records relating to buildings/structures outside Wales, collated or produced by Douglas Hague: C602560 
 • Set of black and white photographs labelled Deerness Orkney, 1962, taken by Douglas Hague: C602561 

Peter Smith Collection
 • Unsorted notes, drawings photos and correspondence relating to the publication of a series of essays on Ty Mawr, published in The Montgomeryshire Collections, journal of the Powysland Club, volume 89, 2001: C602562 
 • Bound volume entitled "The Development of Miltary and Civil Architecture and Town Planning in North-west Wales". Finals thesis presented to R.I.B.A. by Peter Smith. Undated: C602563 
 • Miscellaneous notes and correspondence produced or collated by Peter Smith: C602631 

Peter Smith Slide Collection
 • Colour slides of buildings in Carmarthenshire. Held in alphabetical order of site name with unidentified sites at the back: C602557 
 • Colour slides of buildings in Breconshire: C602788 
 • Colour slides showing churches in Wales: C602799 
 • Colour slides of Welsh landscapes: C602800 

RCAHMW Field Notes
 • Investigators' field survey logs produced by Deanna Groom prior to and during field trips to a number of maritime sites in 2013: C602575 

Cotswold Archaeology Projects Archive
 • Project archive relating to an Archaeological Watching brief for Former Gas Works, Mount Street, Bala. Produced in 2015 by Cotswold Archaeology: Project No: 3640, Report No: 12043. The collection comprises digital and hard copy reports: C602969 

William Grimes Collection
 • Various artefacts from a number of projects and excavations, including Burry Holms: C603339 

RCAHMW Digital Survey, Borth Submerged Forest : C561232


Digital image relating to Level 1 Survey, Borth Submerged Forest: Area C, DSC_BSF06

 • ArcGIS 10 shapefiles relating to a survey of Borth Submerged Forest, produced by RCAHMW 2010-2012 
 • Google Earth Screen Grabs of routes walked, relating to a survey of Borth Submerged Forest, carried out by RCAHMW 2010-2012 
 • Access database relating to a survey of Borth Submerged Forest, carried out by RCAHMW 2010-2012 

Jeremy Lowe Collection
 • Photocopy of fifteen field notebooks on workers housing produced by Jeremy Lowe, dated between 1970 and 1993. Access to these notebooks may be controlled until his work is published: C603399 
 • Notes, drafts and correspondence relating to a proposed joint project on workers housing produced and\or collated by RCAHMW and Mr Lowe: C603400 

Investigators' Digital Photography

Digital photographic surveys of the following sites taken c2009-2015


View of west façade, Dan-y-bwlch, DS2015_021_012, taken March 2015

 • Dan-y-bwlch, Crucorney: C602370 
 • Sully Island Promontory Fort, taken by Deanna Groom, June 2010: C602372, C602377 
 • Llandudno Pier taken by Deanna Groom, August 2010: C602426 
 • East Tower, Nash Lighthouse, taken by Nicola Roberts Sept 2009: C602378 
 • Foghorn Signal Building at Nash Lighthouse, taken by Nicola Roberts Sept 2009: C602387 
 • West Tower at Nash Lighthouse, taken by Nicola Roberts Sept 2009: C602391 
 • Ynyshir Hall, taken by Deanna Groom, March 2010: C602397 
 • Great Orme Copper Mine taken by Deanna Groom, August 2009: C602401 
 • Rhyl Flats Windfarm taken by Deanna Groom, August 2009: C602438 
 • Greenala Point Fort taken by Deanna Groom, Oct 2009: C602446 
 • Cilcain Church: C602654 
 • Interior photos of Bethania Baptist Chapel, Maesteg: C603162 

Sites in Cardiff
 • Gorsedd Gardens, Cardiff: C602667 
 • Friary Gardens: C602669 
 • City Hall: C602671 
 • Law Courts: C602673 
 • Cardiff University Registry: C602675 
 • UCW Cardiff: C602683 
 • Great Court and Drapers Library: C602687 
 • County Hall: C602699 
 • National Museum: C602703 
 • Bute Building, UCW Cardiff: C602705 
 • Glamorgan County Hall Extension: C602729 
 • Queen Anne’s Square screen: C602741 
 • Former Welsh Office: C602772 
 • Temple of Peace and Health: C602775 
 • UCW Cardiff Law Building: C602786 
 • Sir Martin Evans Building: C602789 
 • Life & Science Building: C602791 
 • UCW Cardiff Tower Building: C602793 
 • Police Station, Cathays: C602795 
 • Welsh government offices: C602797 
 • UCW Redwood Building: C602782 
 • Aberdare Hall, UCW Cardiff: C603551 

Statues and memorials in Cardiff
 • Statue of David Lloyd George, Gorsedd Gardens: C602784 
 • Statue of Col Lord Ninian Crichton Stuart, Gorsedd Gardens: C602709 
 • Statue of Marquis of Bute, Friary Gardens: C602719 
 • Mining and Navigation sculpture, County Hall: C602701 
 • Statue of John Cory, Gorsedd Gardens: C602680 
 • Boer War Memorial: C602689 
 • Statue of Viscount Tredegar: C602693 
 • Statue of Judge Gwilym Williams: C602695 
 • Statue of Henry Austin, Alexandra Gardens: C602697 
 • Cardiff City Falklands Conflict Memorial: C602801 
 • Welsh National Falklands Conflict Memorial: C602804 

Castell Tan y Castell Collection
 • Black and white slides taken or produced during excavation in 1956-57: C602632 

NMR Site Files

Photo surveys of sites taken 1970s to 1990s:
 • St Bridgets Church, St Brides Wentlooge: C602534 
 • Malthouse and associated residence at Bryn Street, Newtown: C603588 
 • Tro'r Derlwyn deserted rural settlement, taken by D.J. Percival, 1986: C603592 
 • Old Turnpike Road between Llangadog and Brynaman, taken by D.J. Percival, 1987: C603594 
 • Carn Fadog, taken by D.J. Percival, 1987: C603599 
 • Nant y Llyn Maenhir, taken by D.J. Percival, 1987: C603601 
 • Abdon Clee houses, taken by D.J. Percival, 1990: C603605 
 • Lower Clydach aqueduct on the Swansea Canal: C602707, C602735 
 • Clydach Pumphouse on the Swansea Canal: C602747 
 • Clydach Bridge, Lock No. 6, on the Swansea Canal: C602752, C602757 
 • Fountain Hall on the Swansea Canal: C602771 
 • Godre'r Graig Dry Dock on the Swansea Canal: C602768 
 • Giedd Feeder Weir on the Swansea Canal: C602806 
 • The Castle Hotel, Cae'r Llan on the Swansea Canal: C602813 
 • Limekiln at Cae'r Lan Canal Wharf on the Swansea Canal: C602816 
 • Canal boat at Abercraf on the Swansea Canal: C602824 
 • Lengthman's Punt at Trebanos on the Swansea Canal: C602836 
 • Ynyscedwyn Ironworks Colliery Branch on the Swansea Canal: C602847 
 • Godre'r Graig Dry Dock on the Swansea Canal: C602866 
 • Hafod Limekiln, Landore.: C602870 
 • Hafod Copperworks Tramway Viaduct: C602891 

Photo surveys of the following sites taken in the 1930s to 1960s:
 • High Street, Conwy: C602967 
 • St Gwyddelan's Church: C603012 
 • Gwyndy: C603014 
 • Cwm Fynhadog Isaf: C603019 
 • Moel Goch Bridge: C603026 
 • Bwlch Ehediad: C603028 
 • Pont Sarn yr Offeriad: C603032 
 • Pont Sarn Ddu: C603034 
 • Bwlch Cynnud: C603036 
 • Bwlch Bach: C603039 
 • Round Huts near Clogwyn Mawr: C603041 
 • Capel Horeb: C603047 
 • Pendyffryn stables: C603052 
 • Braich y Dinas: C603053 
 • Plas Coch: C603067 
 • Cwm Fynhadog Uchaf: C603074 
 • Tai, Dolwyddelan: C603081 
 • St Mary's Church, Rhossili: C603136 
 • 11 Castle Street: C603129 
 • The Old Cockpit, Conwy: C603131 


The Old Cockpit, Conwy, 1939: C603131, DS2015_021_012

 • 28 Castle Street, Conwy: C603134 
 • Bishopston Church: C603138 
 • Llanddewi Church: C603144 
 • Ogmore Castle: C603146 
 • St Donat's Castle: C603149 
 • Chantry House: C603151 
 • St John's Hospice: C603154 
 • Church House, Llantwit Major: C603159 
 • Candleston Castle: C603349 
 • Maen Ceti: C603354 
 • Samson’s Jacks standing stone: C603360 
 • Conwy Suspension Bridge: C603376 

1929 photo surveys of the following sites taken by B. C. Clayton:
 • Manorbier Castle: C603389 
 • Carew Church: C603386 
 • St Davids Cathedral: C603392 
 • Conwy Castle: C603401 
 • Skenfrith Castle: C603406 
 • Skenfrith: C603408 
 • Raglan Castle: C603410 
 • St Mary's College, St Davids: C603416 
 • Caernarfon Castle: C603544 
 • White Castle: C603555 
 • Margam Abbey Church: C603559 
 • Neath Abbey Church: C603571 
 • Llangan Churchyard Cross: C603573 
 • Llanwnog Church: C603575 
 • Ogam Stone, Nevern: C603580 
 • Pembroke Castle: C603582 
 • Nevern Cross: C603584 
 • Old Radnor Church: C603586 
 • Pontypool Park Gates: C603612 
 • Bettws Newydd Church: C603615 
 • Mitchel Troy Church: C603618 

Investigators' Photographs
 • Bethel Calvinistic Methodist Chapel, High Street, Pen-y-Groes: Photo survey comprising 1 B&W print taken by S. R. Hughes, January 2000: C602664 
 • Merthyr Mawr Sawmill: Photo survey comprising 22 B&W prints taken by B.A. Malaws, August 1999: C603229 

A.J. Parkinson Slide Collection
 • Sheet of slides showing architectural details of No7 Town Hill, Wrexham: C602812 
 • Sheet of slides showing various buildings, most of which are identified: C602817 

Additional Information
 • Two mounted black and white photographs showing Cors y Gedol Chamber, donated by Cadw: C603340 

General Digital Donations Collection
 • Batch of digital colour aerial photographs showing various sites in Wales taken by Paul R Davis using a quadcopter: C603049 
 • Report entitled: 'Discovery of a new Four Poster in North east Wales. Site no.70 from 'Digs, Discoveries and Megaliths' produced by the discoverer, John Denton Blore in 2014. Comprises electronic report and two photographs: C603353 

History of the Royal Commission
 • Ordnance Survey Archaeology Branch: desk instructions for the archival recording of antiquities and their publication on maps: C602661

Christopher J. Williams Mines Photographs
 • 96 catalogue entries of digital copies of 35mm slides of various lead mines and related artefacts in Wales, taken by Christopher J. Williams, during mine exploration and research 1970-2000. 


Llyfrau

Abel Heywood and Son, 1906, A guide to Penmaenmawr, Llanfairfechan, Conway and Aber, Abel Heywood and Son, Manchester.

BBC,1959, The Story of Wales, BBC Broadcasts to Schools 1959 – 60, BBC, London.

Barry official street plan, Forward Publicity Ltd., Surrey.

Bettws-y-Coed: The beauty spot of Wales, Criterion Press, London.

Blair,C. H. Hunter and Honeyman,H. L., 1954, Warkworth Castle, Northumberland, HMSO, London.

Brailsford, J. W., 1971, Guide to the antiquities of Roman Britain, The Trustees of the British Museum, London.

Brecon a district map including small street plan of the town, Eric Thomas and Harpur, Brecon.

Brecon Cathedral, 1985, The Cathedral Church of St. John the Evangelist, Brecon, Brecon Cathedral, Brecon.

Brewer, Richard J., 2000, Caerleon and the Roman army: Roman legionary museum: a guide, National Museums & Galleries of Wales, Cardiff.

Bright, M. J. and Ward, K. E.,1958, Wardour Castles / photographs by Kenneth E. Ward, Oriole Publishing, Poole.

Brin, A.,McManamon, F. P., Niven, K. (Editors), 2013, Caring for digital data in archaeology: a guide to good practice, Oakville : Oxbow Books, Oxford.

Bryan Davies and Associates, 1974, Map of Abergele, United Advertising Company, London.

Burrell, Robert and Coleman, Allison, 2005, Copyright exceptions: the digital impact, Cambridge University Press, Cambridge.

Buxbaum, Tim, 2014, Icehouses, Shire Publications, Oxford.

Clarke, Stephen, 2013, The lost lake: evidence of prehistoric boat building, Clarke Publishing, Monmouth.

Clammer, Richard, 2014, Passenger steamers of the river Conwy: serving the famous Trefriw Spa, The History Press, Stroud.

Clwyd-Powys Archaeological Trust, 1984, Roman Prestatyn: a child's guide to the Roman baths, Clwyd-Powys Archaeological Trust, Welshpool.

Clwyd-Powys Archaeological Trust, 1984, Roman Prestatyn: rescue excavations on the Roman site at Melyd Avenue Summer 1984, Clwyd-Powys Archaeological Trust, Welshpool.

Cole, Sonia Mary, 1970, The Neolithic revolution, British Museum (Natural History), London.

Coward, Roger, 2014, Abbey Cwmhir: history, homes and people, Abbeycwmhir Community Council, Abbeycwmhir.

Cunliffe, Barry W., 1969, Roman bath, Society of Antiquaries, London.

Dale, Peter, 2014, Glamorgan's lost railways, Stenlake Publishing Ltd., Catrine.

Daniel, Glyn e., 1955, Who are the Welsh?

Davies, Samuel, Yr eurgrawn wesleyaidd am y flwyddyn 1864; Volume XXVII, Robert Jones, Bangor.

Davies, Sean, 2014, War and society in medieval Wales 633-1283: Welsh military institutions, University of Wales Press, Cardiff.

Davies, William, Yr eurgrawn wesleyaidd am y flwyddyn 1867; Volume XXXI, William Davies, Bangor.

Derbyshire Archaeological Society, 1977, Middleton Top Engine, G. C. Brittain and Sons Ltd.,Ripley.

Dobraszczyk, Paul, 2014, Iron, ornament and architecture in Victorian Britain: myth and modernity, excess and enchantment, Ashgate Publishing Company, Burlington, VT.

Y Drysorfa: Cylchgrawn misol y Methodistiaid Calfinaidd; 1866 – 67, P. M. Evans, Treffynnon.

Y Drysorfa: Cylchgrawn misol y Methodistiaid Calfinaidd; 1867 – 68, P. M. Evans, Treffynnon.

Y Drysorfa: Cylchgrawn misol y Methodistiaid Calfinaidd; 1869 – 70, P. M. Evans, Treffynnon.

Y Drysorfa: Cylchgrawn misol y Methodistiaid Calfinaidd; 1870 – 71, P. M. Evans, Treffynnon.

Y Drysorfa: Cylchgrawn misol y Methodistiaid Calfinaidd; 1874 – 75, P. M. Evans, Treffynnon.

Y Drysorfa: Cylchgrawn misol y Methodistiaid Calfinaidd; 1880 – 81, P. M. Evans, Treffynnon.

Duckett, R., Walker, P., Donnelly, C., 2008, Know it all, find it fast : an A-Z source guide for the enquiry desk, Facet, London.

Dyfed Archaeological Trust, 2014, The Black Mountain lime industry, Dyfed Archaeological Trust, Llandeilo.

Elliott-Binns, Leonard Elliott, 1948, The beginnings of western Christendom, Lutterworth Press, London.

Edwards, Huw, 2014, City Mission: The story of London's Welsh chapels, Y Lolfa, Talybont.

Fenton, A., 1979, A farming township: Auchindrain, Argyll, Countryside Commission for Scotland, Perth.

Fernie, Kate and Gilman, Paul, 2000, Informing the future of the past: guidelines for SMRs, English Heritage, Swindon.

Finney, Jon Bryant, 2006, Middle Iron Age warfare of the hillfort dominated zone c.400 BC to c.150 BC, Archaeopress, Oxford.

Floud, Peter, 1954, Castell Coch, Glamorgan, H.M.S.O., London.

Gosling, Sarah, 1978, A changing landscape: Banbury and the Cherwell Valley, Oxfordshire County Council, Oxford.

Griffiths, Ralph Alan, 2001, After Glyn Dŵr: an age of reconciliation?, British Academy, London.

Grinsell, Leslie V., 1979, Barrows in England and Wales, Shire Publications, Aylesbury.

Hannavy, John, 2015, The Victorian photographs of Dr Thomas Keith and John Forbes White, John Hannavy Publishing, Wiltshire.

Harlech, 1948, Illustrated regional guides to ancient monuments in the ownership of the Ministry of Works: Volume V: North Wales, H.M.S.O., London.

Harris, Marise, 1993 and 1994, Old town Aberystwyth, Marise Harris, Aberystwyth.

HMSO, 1965, Boscobel House and White Ladies Priory, Shropshire, HMSO, London.

HMSO, 1980, Ancient Monuments and Historic Buildings; Government publications sectional list: 27, The Campfield Press, St. Albans.

HMSO, 1980, Beaumaris Castle / Castell Biwmares, Gwynedd, HMSO, Cardiff.

HMSO, 1981, Ancient Monuments and Historic Buildings; Government publications sectional list: 27, The Campfield Press, St. Albans.

Ironbridge Gorge Museum Trust, 1973, Blists Hill Open Air Museum: a guide to the site and exhibits, Ironbridge Gorge Museum Trust, Telford.

Johns, Catherine, 1971, Arretine and Samian pottery, The Trustees of the British Museum, London.

Kay, Stephen, 2014, Homes for Welsh workers from Robert Owen to "the garden city movement". With a gazetteer of planned communities in Wales 1800 to 1939, 325 Press, Abergavenny.

Kenyon, John R., 2014, A fresh approach: essays presented to Colin Platt in celebration of his eightieth birthday 11 November 2014, Trouser Press, Surrey.

Kirk, G. S., 1974, The nature of Greek myths, Pelican, Harmondsworth.

Kroeber, A.L., 1963, Anthropology: culture, patterns and processes, Harcourt Brace and World, New York.

Llandeilo Church, 2006, The Llandeilo Gospels, National Library of Wales, Aberystwyth.

Llandudno and district a street map, Property Publications Ltd., Surrey

Llandudno including public buildings and places of interest, The Automobile Association, Basingstoke.

Llanelli Community Heritage Committee, (n.d.), Llanelli Community Heritage Trail: Felinfoel Heritage Guide, Llanelli Community Heritage Committee, Llanelli.

Llawlyfr Undeb Gogledd Ceredigion, 1955; Braslun hanes Eglwysi Annibynnol Gogledd Ceredigion, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

London Transport, 1969, London's industrial archaeology, London Transport, London.

Lowry, Bernard, 2014, Pillboxes and tank traps, Shire Library, Oxford.

Machynlleth Urban and Rural District Councils, 1966, Machynlleth and District. The official guide, Home Publishing Co. Ltd., Carshalton.

Manco, Jean, 1988, Bath history: volume II, Bath.

Marks, Kenneth, 2014, The archaeology of Anglo-jewry in England and Wales, 1656-1850, Archaeopress, Oxford.

Monmouthshire and adjoining areas: a district map, Town & Country Publications, Surrey.

Monmouthshire Building Society, 1972, A street map of Barry Glamorgan, Country Publications, Barry.

Mullin, David, 2012, A landscape of borders: the prehistory of the Anglo-Welsh borderland, Archaeopress, Oxford.

Musty, John, 1977, The Ancient Monuments Laboratory, HMSO, London.

NCB Public Relations,1976, Britain's Mining Museum, Lound Hall Retford Nottinghamshire, NCB, London.

National Museum of Wales, Welsh Folk Museum, 1967, Farmhouses and cottages in Wales: a picture book, National Museum of Wales, Cardiff.

National Museum of Wales, 1957, Illustrated guide, National Museum of Wales, Cardiff.

Neaverson, Ernest, 1947, Mediaeval castles in North Wales: a study of sites, water supply and building stones, University Press of Liverpool, Liverpool.

Notiziario 1988-89 soprintendza archeologica della lombardia, Cariplo, Milan.

Oakley, Kenneth P., 1967, Man the tool-maker, London British Museum, London.

Oldham, Peter, 2014, Armageddon's walls: British pill boxes 1914-1918, Pen & Sword, Barnsley.

Owen, Dafydd, 1992, Gwylio gorymdait : dathliad dau gant a hanner Capel Lôn Swan, Dinbych: 1742-1992, Eglwys Lôn Swan, Dinbych.

Palmer, Ken, 2013, The Grosmont map: The landscape and vernacular buildings of an Elizabethan map of 1588, Logaston Press, Little Logaston.

Pearson, Lynn, 2014, Built to brew: the history and heritage of the brewery, English Heritage, Swindon.

Peate, Iorwerth Cyfeiliog, 1962, Hendre'r-ywydd Uchaf, Llangynhafal, Denbighshire: a late 15th-century house, Amgueddfa Werin Cymru, Cardiff.

Pembrokeshire County Council, 1960, Official guide to Pembrokeshire and the National Park, H. G. Walters, Narberth.

Pembrokeshire County Council, 1962, Official guide to Pembrokeshire and the National Park, H. G. Walters, Narberth.

Penmaenmawr Publicity Association, Penmaenmawr Official Guide, Penmaenmawr Publicity Association, Llandudno.

Prix Varsi International, 1991, 303 Arts, recerches et creations, Prix Varsi International, Loire.

Rabbitts, Paul, 2014, Bandstands of Britain, The History Press, Stroud.

Rackham, Oliver, 1999, The history of the countryside: the classic history of Britain's landscape, flora and fauna, Phoenix Giant, London.

Radford, Courtenay Arthur Ralegh, 1976, Ewenny priory, Glamorgan, H.M.S.O., London.

Rendall, P. D., 2014, The South Wales direct line: history and working, The Crowood Press, Ramsbury.

Renfrew, Colin, 1982, Towards an archaeology of mind: an inaugural lecture delivered before the University of Cambridge on 30 November 1982, Cambridge University Press, Cambridge.

Rhodes, Peter Stephenson, 1962, A guide to Ballycopeland Windmill, HMSO, Belfast.

Richardson, J. S. and Wood, Marguerite, 1953, The Castle of Edinburgh, H.M.S.O., Edinburgh.

Roberts, T. J., 1937, Ruthin: the official guide, J. Burrow & Co. Ltd., Cheltenham.

Shepherd Wheel, The Council for the conservation of Sheffield antiquities, Sheffield

Simmonds, Robin G., 2012, A history of the Port Talbot Railway & Docks Company and the South Wales Mineral Railway Company. Volume 1: 1853-1907, Lightmoor Press, Lydney.

Simmonds, Robin G., 2013, A history of the Port Talbot Railway & Docks Company and the South Wales Mineral Railway Company. Volume 2: 1894-1971, Lightmoor Press, Lydney.

Smith, Peter, 1990, The R.C.A.H.M Wales in my Time 1949 – 89, Transactions of the Ancient Monuments Society, London.

Spurgeon, C. J., 1973, The Castle and Borough of Aberystwyth, Aberystwyth Borough, Aberystwyth.

Spurgeon, C. J.,1975, The Castle and Borough of Aberystwyth, Aberystwyth Borough, Aberystwyth.

Steele, Philip, 2012, Llyn Cerrig Bach: treasure from the iron age, Oriel Ynys Môn, Ynys Môn.

Steer, Francis W., 1971, The Fitzalan Chapel, Arundel: a guide and a short history, Moore and Tyler, Chichester.

Stell, G. P. and Hay, G. D.,1984, Bonawe Iron Furnace, HMSO, Edinburgh.

Stratton, Michael, 1988, Industrial monuments in England: the iron and lead industries, The Ironbridge Institute, Shropshire.

Street and district maps of Abergavenny, Town & Country Publications, Sussex.

Street and district maps of Llandrindod Wells, Builth Wells, Rhayader, Town & Country Publications, Sussex.

Street maps of Bangor, Holyhead Menai Bridge & Amlwch, Town and Country Publications, Sussex.

Street map of Bridgend and district, Town & Country Publications, Sussex.

Street map of Colwyn Bay, Denbs., Town & Country Publications, Sussex

Street map of Llandudno, Norman Martell Ltd., Ramsgate.

Street map of Llandudno and district, Town & Country Publications, Sussex.

Y Swyddfa Gymreig Welsh Office, Kidwelly Castle, Dyfed, Headley Brothers Ltd, London.

Taylor, A. J., 1976, Basingwerk Abbey / Abaty dinas Basing Clwyd, Department of the Environment, Edinburgh.

Taylor, Christopher, Looking at cows - field archaeology in the 1980's: The second Beatrice de Cardi lecture 1977, Council for British Archaeology, London.

The new album of Rhyl views, (nd.

Thomas, Catherine E. (Ed), 1979, Celf a Chrefft: Exhibition, Art and Crafts Pavilion. National Eisteddfod Caernarfon and District, Cambrian News, Aberystwyth.

Thomas, Julian, 2013, The birth of Neolithic Britain: an interpretive account, Oxford University Press, Oxford.

Thomas, Richard J., 1968, Bedd Taliesin (Taliesin’s grave), Amgueddfa Tre'rddôl, Tre'rddôl.

Thornes, Robin, 1990, Tyne and Wear vol. I, Tyneside, Royal Commission on the Historical Monuments of England, London.

Titchmarsh, Peter and Helen, 1986, The Pembrokeshire coast by car, Jarrold, Norwich.

Titchmarsh, Peter and Helen, 1988, Wye Valley by car, Jarrold and Sons, Norwich.

Titchmarsh, Peter and Helen, 1993, Brecon Beacons by car, Jarrold, Norwich.

Thompson, W.J. (General Editor), 1989, A guide to the industrial heritage of West Yorkshire, Twelveheads, Redruth.

Tymms, Samuel, 1848, An architectural and historical account of Saint Mary's Church, St Bury St. Edmund’s, Part I, Jackson and Frost, Bury St. Edmund's.

Tymms, Samuel, 1848, An architectural and historical account of Saint Mary's Church, St Bury St. Edmund’s, Part II, Jackson and Frost, Bury St. Edmund's.

Tymms, Samuel, 1848, An architectural and historical account of Saint Mary's Church, St Bury St. Edmund’s, Part III, Jackson and Frost, Bury St. Edmund's.

U. S. Department of the Interior, 2000, Historic American engineering record; Volume 23, No. 4, US. Department of the Interior, Washington, DC.

Wales Tourist Board, 1983, Wales architectural heritage, Wales Tourist Board, Cardiff.

White, Richard, 1988, Gerald's Wales: a twelfth century journey, Cadw: Welsh Historic Monuments, Cardiff.

Wild, J., 1969, A short guide to the Cathedral Church of Durham.

Wiliam, Eurwyn, 2003, Rhyd-y-car: a Welsh mining community : the life, death and re-creation of a Welsh mining community, 1800-1980, National Museums & Galleries of Wales, Cardiff.

Wyeth, Lynn, 2011, A practical guide to handling freedom of information requests, Ark Group in association with Inside Knowledge, London.

York Archaeological Trust / Ordnance Survey, 1988, Roman and Anglian York (Map), Ordnance Survey, Southampton.

Cyfnodolion

Anglesey Antiquarian Society & Field Club Transactions (2013)

Antiquity vol. 89 no. 343 (February 2015)

Archaeology Ireland no. 110 (Winter 2014) [donation]

Archive: The Quarterly Journal for British Industrial and Transport History no. 85 (March 2015)

Brycheiniog vol. 46 (2015)

BSI Update Standards (March 2015)

C20: The Magazine of the Twentieth Century Society issue 1/2015

Cardiganshire Family History Society Journal 1996-2013 (some gaps) [donation]

Cartographic Journal vol. 52 no. 1 (February 2015)

Ceredigion vol. 18 no. 2 (2014)

CPRW Newsletter no. 11 (Summer 1971)

Current Archaeology no. 301 (April 2015)

Cymmrodorion Transactions vol. 20 (2014)

Dyfed Archaeological Trust Newsletter (Summer 2014 and Autumn 2014)

Dyfed Family History Journal 1984-2013 (some gaps) [donation]

Focus: Historic Scotland’s Annual Magazine (2015)

Gower Society Newsletter (Spring 2015)

Heritage Bill e-Bulletin no. 9 (February 2015) [electronic version only]

Historical Association Annual Report nos. 60 & 63 (1965/66 & 1968-69)

Journal of Ecclesiastical History vol. 39 no. 1 to vol. 49 no. 4 (1988-1998) [donation]

NAMHO Newsletter (March 2015) [electronic version only]

Pembrokeshire Life (March 2015)

Post-Medieval Archaeology vols. 39 and 42-48 (2005 and 2008-2014) [donation]

Railway and Canal Historical Society Bulletin no. 454 (March-April 2015)

Railway and Canal Historical Society Journal no. 222 (March 2015)

Twentieth Century Society News and Events (January 2015) [electronic version only]

The Victorian no. 48 (March 2015)

Welsh Mills Society Newsletter no. 119 (April 2015)

Welsh Railways Research Circle Newsletter no. 142 (March 2015)

Yr Ardd (National Botanic Garden of Wales Magazine) no. 22 (Autumn 2014)


Also: An index of articles on houses in Country Life from 2 June 1950 to 2 August 1962. Typescript. To be kept with pamphlets in the library, ref. H5.COU(P)


Cylchgronau Gwasanaeth Ymwybyddiaeth Gyfredol

Ceredigion vol. 18 no. 2, p. 1: ‘The Strange Case of a Mysterious Lead Anomaly: Castell Grogwynion Hillfort, Ceredigion: Iron Age smelting, eighteenth century pottery or post medieval prospection?’ by Simon Timberlake, Keith Haylock, Toby Driver, Louise Barker, Phil Andrews, Brenda Craddock, Anthony Gilmour and Lorraine Mepham

Current Archaeology no. 301, p. 11: ‘New heads for English Heritage’ [on the appointment of new CEOs for the new bodies arising from EH’s impending reorganization]; p. 12: ‘The English Railway Station’ by Chris Catling

Focus: Historic Scotland’s Annual Magazine, p. 5 ‘Historic Scotland and RCAHMS join forces in new heritage organisation’


Cysylltwch â ni
Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Adeilad y Goron,
Plas Crug
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 1NJ

Ffôn: +44 (0)1970 621200
Ffacs: +44 (0)1970 627701
E-bost: chc.wales@cbhc.gov.uk
Gwefan: www.cbhc.gov.uk
Blog: www.newyddiontreftadaethcymru.blogspot.co.uk


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Monday, 30 March 2015

Walking into history – completion of the fieldwork stage of the Welsh Uplands Archaeology Initiative

Peter Schofield and Hannah Leighton from Oxford Archaeology North (OAN), on fieldwork in Snowdonia with David Leighton (centre) of the Royal Commission.

Field archaeologists have been making history by completing the final surveys in the 28-year long Uplands Archaeology Initiative.

The Uplands Archaeology Initiative has been in progress since 1987, and sponsored by the Royal Commission since 1991. Wales is essentially an upland country and this project is a programme of archaeological investigation designed to promote a wider and deeper understanding of Welsh upland heritage through survey, research and publication. Its core activity has been the exploration of upland above about 244m (800 ft) with teams of archaeologists recording sites and monuments they find there.

Exploration has focused on the unimproved moorland component of the Welsh landscape. Although some parts had previously been investigated to a greater or lesser degree and monuments identified, no systematic programme of reconnaissance had been carried out and vast areas remained entirely unexamined. This immense exploratory stage of the project draws to a close this year. By the end of March 2015 a little more than 2500 km2 of moorland will have been surveyed since the inception of the project. This work has taken place in all weathers, in some of the most exposed and extreme environments in Wales.

The final surveys are now being completed and the last covers upland to the south of Trawsfynydd, around Craig Aberserw in the Snowdonia National Park. Fieldwork here is being carried out by Peter Schofield and Hannah Leighton from Oxford Archaeology North (OAN), one of several organisations to have participated regularly in the project, through grant aid, over many years. OAN has now spent nine seasons working in the project in the uplands of North Wales since 2002. They have investigated 350 km2 of moorland and recorded some 4500 sites and monuments.


Hannah Leighton from Oxford Archaeology North (OAN) making a detailed record of an abandoned cottage settlement on moorland near Trawsfynydd.

Peter and Hannah have been looking at a broad range of ancient structures including abandoned settlements, burnt mounds, burial monuments, old peat workings and sheepfolds, many of which were entirely unknown. This diversity is typical of upland environments which are generally conducive to monument survival. By the close of this season it is anticipated that the entire programme of exploration will have resulted in the recording of around 42,000 previously unrecorded archaeological features, and the updating and enhancement of existing records for about 6000 more.

This dataset is a rich resource of information on past land use in the Welsh uplands. The Royal Commission will now begin to examine the legacy and achievements of this long running project. The future analysis of nearly three decades of survey data should lead to a deeper and richer understanding of the part played by the uplands in the history and culture of Wales.

By David Leighton

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

LinkWithin