Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Friday, 30 November 2012

Piloting the Internet - Britain from Above

Enthusiasts viewing photograph albums from the Aerofilms Collection.
The first session of ‘Piloting the Internet-Getting the best form Britain from Above’ ran on Tuesday 20th November at the Royal Commission offices. A small but enthusiastic group gathered to hear about the project from its early origins to what it is now and what we’re hoping to achieve. There were two short presentations detailing the history and potential of the website with plenty of enticing pictures to whet their appetites!

Once the presentations concluded the group was eager to make use of the technology on offer, have a go on the website and conduct their own investigations. One attendee said that he had viewed the Britain from Above site when first launched back in June, he had been impressed with the content but the slowness we had in the first few days had put him off taking a closer look, however, now the website has settled down he says there’s no stopping him, especially since we’ve added more content!  The group were particularly impressed at the number of users and images we had already, but were incredibly excited at the thought of 95,000 images eventually being available online.

Britain from Above on your iPad.
The iPad proved especially popular with it’s easy to use browsing format and large clear images, two of the group using it were rather reluctant to hand it back! Everyone found something of interest, images of Aberaeron and its coastline proved very popular as some of the party have an on-going interest in coastal erosion in that part of the world.

Visitors also made use of the Royal Commission’s archive viewing some of the prints, photograph albums and images of Wales from the Aerofilms Collection, most of which were from outside of the Projects timeline, making a nice addition to the session. Enthusiasts had a keen rifle through pictures from the 1960s and 1970s and enjoyed comparing the online images to the later photograph albums.

All in all it was a compact, successful session that’s left me looking forward to the Penparcau day on the 7th December!


Gan Natasha Scullion

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 29 November 2012

Cael y Gorau o Brydain oddi Fry

Peilota’r Rhyngrwyd

‘Cael y gorau o Brydain oddi Fry


Dydd Gwener 7, Rhagfyr, 2012
Canolfan Addysg Gymunedol Penparcau,
Aberystwyth, SY23 1SH

Oes gennych chi ddiddordeb mewn awyrluniau? Hoffech chi ddysgu mwy am hanes? Eisiau arweiniad ar ddefnyddio’r rhyngrwyd?

Mae Canolfan Addysg Gymunedol Penparcau yn cynnal dwy sesiwn DDI-DÂL i ddangos i bobl sut i fanteisio’n llawn ar gasgliad ar-lein gwych o awyrluniau o Gymru, yr Alban a Lloegr a dynnwyd rhwng 1919 a 1953.

Bydd y sesiynau’n cynnwys:
• Cyflwyniad byr am y prosiect a’r gweithgareddau y gallwch chi gymryd rhan ynddynt;
• Cyfle i archwilio’r casgliad ac ychwanegu eich atgofion a’ch sylwadau eich hun;
• Te a bisgedi am ddim ar ôl y sesiwn i bawb sy’n cymryd rhan.

Cewch ddigon o gyfle i ofyn cwestiynau, dysgu sgiliau newydd, a darganfod sut mae Prydain wedi newid yn ystod yr ugeinfed ganrif. Bydd dwy sesiwn: Bore 10-12:30pm / Prynhawn 2-4:30pm

Mae nifer cyfyngedig o leoedd; i drefnu’ch lle cysylltwch â: Swyddog Gweithgareddau Prydain Oddi Fry
Natasha.scullion@cbhc.gov.uk
Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Tuesday, 27 November 2012

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes

Clawr llyfr: Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes.

Ar Ddydd Mercher y 5ed o Ragfyr bydd y Comisiwn Brenhinol yn lansio ei gyhoeddiad diweddaraf, Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes, am 6pm yn adeilad y Comisiwn yn Aberystwyth. Ar y noson fe fydd yr awduron – Richard Suggett a Rachael Barnwell – yn rhoi sgyrsiau ac yn llofnodi copïau o’u llyfr, a byddwch chi’n gallu gweld deunydd archifol yn y llyfrgell a mwynhau lluniaeth tymhorol – mins-peis a diod dwym ddi-alcohol.

Mae’r noson yn argoeli bod yn ddechreuad addas iawn i dymor yr Ŵyl a bydd yn gyfle da i brynu llyfrau llawn lluniau wedi’u hysgrifennu gan arbenigwyr yn anrhegion Nadolig. Bydd gostyngiad o 10% ar bob cyhoeddiad i Gyfeillion. I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â nicola.roberts@cbhc.gov.uk, ffôn: 01970 621248.

Lleoliad:
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru,
Plas Crug,
Aberystwyth,
SY23 1NJ 

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Monday, 26 November 2012

Digital Past 2013 Opening Address Confirmed

Image from Digital Past 2012 conference, Llandrindod Wells.

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales are pleased to be able to announce that Justin Albert, Director of the National Trust Wales will be opening the 2013 Digital Past conference. Drawing on his experience both at the National Trust and National Geographic, Justin will be discussing strategies for digital communication and interpretation within heritage tourism.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 22 November 2012

Arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Nhŷ a Pharc Bedwellte

Yng Nghymru, caiff y llestri ‘gorau’ eu harddangos fel rheol, wedi’u trefnu yn eu holl ysblander ar ddresel. Mae gan y ddresel Gymreig a ddangosir yn y gegin hon yn Nhŷ Nantclwyd, Rhuthun, set nodweddiadol o blatiau a dysglau ‘patrwm helyg’. Nodwch hefyd yr amrywiaeth o jygiau sy’n hongian ar fachau o’r nenfwd. Pwrpas y cyfan yw dangos lletygarwch, glanweithdra a thrysorau teuluol y cartref. NPRN 27555
Mae ein harddangosfa ‘Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru’ yn symud unwaith eto, y tro hwn i Dŷ a Pharc Bedwellte yn Nhredegar.

Agorodd yr arddangosfa yn gynharach y mis hwn, a gellir ei gweld hyd y 4ydd o Ionawr 2012.

I gael manylion amserau agor a mynediad, ewch i www.bedwelltyhouseandpark.co.uk, neu ffoniwch 01495 353370.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Monday, 19 November 2012

Olion Milwrol o’r Ugeinfed Ganrif yng Nghymru

Tank diswydd yn cael defnydd fel targed ymarfer, Castlemartin, Sir Benfro.


Dydd Mercher, 21 Tachwedd, 7.30pm.

Olion milwrol o’r ugeinfed ganrif yng Nghymru:
Darlith gan Medwyn Parry i Gymdeithas Hanes Abergwaun yn Ysgol Bro Gwaun, Abergwaun, Sir Benfro.

Pillbox o cyfnod Ail Rhyfel y Byd yn edrych allan dros yr Afon Dyfi, Ceredigion.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 15 November 2012

Ynyslas Wreck Recording Maritime Archaeology

Laser Scanning in action - © Crown Copyright RCAHMW
Yesterday the Royal Commission together with the Robotics Section of the Computer Science Department at Aberystwyth University undertook laser scanning of a former slate-carrying vessel that is eroding out of the steep bank of the River Leri at Ynyslas near Aberystwyth. The vessel is one of three wrecks in the area, all of which were depicted on an Admiralty chart of 1892. They are thought to have been part of the Derwenlas slate-carrying fleet, responsible for transporting slates from the Corris and Aberllefenni quarries. The vessels became redundant following the arrival of the railway, and around 1868 were put to their last useful purpose as markers in the channel.
The wreck at low tide - © Crown Copyright RCAHMW
Recent monitoring of the wreck by the Malvern Archaeological Diving Unit highlighted the increased erosion and exposure of the vessel and it was therefore important to make an accurate record, both to provide benchmark data for future monitoring and also, in the worst case scenario, ensure preservation by record. Laser scanning was the ideal technology to use given the muddy and tidal environment as well as the 3-dimentional nature of the wreck, all of which would have made traditional recording both a challenging and time consuming task.

Detail of the wreck showing the treenail fastenings - © Crown Copyright RCAHMW
Find out more about the wreck here: http://www.coflein.gov.uk/cy/safle/506769/manylion/UNNAMED+WRECK/

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Tuesday, 13 November 2012

Chwilio’r Rhyngrwyd ‘Cael y gorau o Brydain oddi Fry’


1-3pm Dydd Mawrth, 20 Tachwedd, 2012

Sesiwn ddi-dâl i feithrin hyder a sgiliau wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd a fydd yn canolbwyntio ar y prosiect Prydain Oddi Fry, casgliad ar-lein o awyrluniau sy’n cynnwys delweddau gwych o Gymru, yr Alban a Lloegr a dynnwyd rhwng 1919 a 1953.

Bydd cyflwyniad byr i egluro’r prosiect ac yna cewch gyfle i roi cynnig ar y wefan, gofyn cwestiynau a dysgu sgiliau newydd.

Wedyn bydd te a bisgedi am ddim i bawb sy’n cymryd rhan. Lleoedd yn gyfyngedig, i drefnu’ch lle cysylltwch â:
Natasha.scullion@cbhc.gov.uk
Ffôn / Telephone: 01970 621200

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Tuesday, 6 November 2012

IfA/HLF Workplace Learning Bursary in Historic Building Survey and Interpretation

Lon Swan Chapel, Denbighshire
DS2009_155_002   NPRN 7565 -
© Crown Copyright RCAHMW

Hello to all the Royal Commission’s blog readers, my name is Ross Cook and I will be working at the Commission for the next year as part of an IfA/HLF Workplace Learning Bursary in Historic Building Survey and Interpretation. The aim of this placement is to equip me with the skills and expertise needed to work with historic buildings in the archaeological and heritage sectors, something I’ve always wanted to do and something I wish to pursue as a career.

It has been almost four weeks since the placement started, and in this time I’ve met all of the Commission staff, attended the staff Away Day, been learning about the work of the Commission and the data systems it uses. I’ve also been out on fieldwork in Denbigh with Buildings Investigator Susan Fielding, carrying our survey of sites for the forthcoming publication on Historic Denbigh.  Here I got to grips with using the Total Station and TheoLT in the survey of two chapels in the town, Lon Swan and Capel Mawr, and undertook a sketch survey of an ‘at risk’ industrial complex (smithy and later butchers) on Love Lane. A morning was also spent with Royal Commission photographer Iain Wright, photographing St Mary’s Church in the town, following which I was able to work-shadow Investigator Richard Suggett during his reconnaissance visits to possible tree-ring dating sites with Dan Miles from the Oxford Dendrochronology Laboratory.  I’m now busy processing lots of data, producing illustrations and carrying out research following on from this fieldwork.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 1 November 2012

A People’s Oral History

What is Oral History?
Oral history is the study and documentation of history by collecting the memories of individuals and communities. Whether this be through audio or videotapes or by conducting interviews, it allows us to look at historical events, places and peoples with a fresh and personal perspective. Every story is important and deserves to be heard, so oral history can encourage and facilitate people to share their experiences, thus developing a richer understanding of the past. In particular, by recording people’s memories, we can learn not just about history, but about the way in which people connect with the past and how certain events, places, people and so on affected the people who engaged with them.

Community Stories:
I had an opportunity to sit in on some oral history being recorded earlier this year when I was shadowing the Royal Commission’s Medwyn Parry. We went to talk to a local resident, Hazel Jenkins, about her experiences and memories of Borth, Aberystwyth, during the Second World War. She used to help in the cafe of the West End Stores, where RAF personnel from MOS EE AA Ynyslas used to spend their evenings. Mrs Jenkins’ memories of working in Borth during the wartime give us a unique insight into the way the war affected those who lived there at the time and the general feeling of the village. In effect, this presents a fresh perspective on wartime in Wales and Borth itself.


West End Stores, Borth.
© Crown Copyright: RCAHMW DS2012_515_001
MOS EE AA Ynyslas Ancillary Building, Borth.
© Crown Copyright: RCAHMW DS2010_693_002

To read more about Mrs Jenkins’ story, on the People’s Collection Wales website.

Please feel free to contribute your own memories and experiences at:
http://www.peoplescollectionwales.co.uk/

Or to learn more about Oral History, the People’s Collection Wales and to tell your story in person, please come along to Memories Day on Saturday 3rd November at the Copper Kingdom Centre in Amlwch.

By: Sophie Gingell, CBA Community Archaeology Training Placement Holder with the Royal Commission


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

LinkWithin